Mateřské, základní, střední školy

Modernizace učeben ZŠ Melantrichova v Prostějově pro zlepšení využívání IT technologií při výuce

FotoreportážVideogalerieGalerie fotografiíVýtvarná galerie

Podstata projektu spočívala v úpravě dvou učeben v Základní škole Prostějov, Melantrichova ul. Účelem modernizace bylo zkvalitnění a inovace vyučovacích metod při výuce cizích jazyků a dalších předmětů rozvíjejících klíčové kompetence žáků. Modernizované vybavení učeben a inovovanou výuku směřovat k využívání multimediálních výukových pomůcek a moderních informačních technologií. Cílovou skupinou jsou žáci školy, kterým projekt napomáhá naučit se pracovat s moderními technologiemi, zlepšuje jejich postavení na trhu práce a rozšiřuje jazykové a ICT kompetence. Část cílové skupiny tvoří i integrovaní žáci. Zatraktivnění výuky s použitím moderních metod napomáhá růstu zájmu dětí o další vzdělávání a tím i posunu průměrné vzdělanostní struktury obyvatel směrem k vyššímu stupni.

Přínos projektu

470 uživatelů majících prospěch z podpořených vzdělávacích zařízení, 121,7 m2 regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělání
1
2 3 4 5 6
Oficiální název projektu:Modernizace učeben ZŠ Melantrichova v Prostějově pro zlepšení využívání IT technologií při výuce
Prioritní osa:2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Oblast podpory:2.2 Rozvoj měst
Podoblast podpory:2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání
Příjemce:Základní škola Prostějov,Melantrichova ul.
Adresa:Melatrichova 60 / 4082, 796 04, Prostějov
Výdaje projektu celkem:3 060 048 Kč
Dotace ROP Střední morava:142 904 Kč
Doba realizace projektu:01.07.2009 - 31.12.2009
Kontakt:zsmelan.pvskoly.c
 
load