Lazecký fort XXII v Olomouci

Stavební úpravy fortu XXII. a vybudování expozice prezentující vojenské opevnění města Olomouce

Cílem projektu byla rekonstrukce pevnosti XXII. Lazecká na katastrálním území Černovír a následné vybudování expozice prezentující historii vojenského opevnění města Olomouce a samotné XXII. pevnosti. Expozice zahrnuje 3 výstavní místnosti. Cílovými skupina projektu jsou zejména domácí a zahraniční turisté, cykloturisté, návštěvníci preferující poznávací turistiku a ... více
 
load