14|15 BAŤŮV INSTITUT

Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa ve Zlíně

Projekt řešil rekonstrukci a nové využití budov 14 a 15 bývalého továrního areálu firmy Baťa. Revitalizované prostředí jednak podpořilo celkové zvýšení atraktivity centrální části Zlína, jednak vytvořilo prostor pro umístění a rozvoj aktivit  významných kulturních institucí Zlínského kraje - Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, ... více
 
load